Naravoslovni dan z naslovom Festival Mura

V petek, 22. 9. 2023, so se dijaki razredov 2.k (ET), 2.k (PVZ) in 3.b (PVZ) udeležili naravoslovnega dne z naslovom Festival Mura v Kotu.

Dijaki so se v prvi delavnici posvetili skritim in manj opaznim živalskim vrstam ob reki Muri in v njenih mrtvicah, še posebej nevretenčarjem in pticam. Delo je potekalo pod vodstvom Zavoda Logarica in DOPPS.

V naslednji delavnici so se dijaki seznanili z značilnostmi poplavnih gozdov ob reki Muri. Na terenu so prepoznavali različne drevesne vrste ter se preizkusili v dendrometriji. Ukvarjali so se tudi s problematiko invazivnih vrst, se jih naučili prepoznavati in so se seznanili z aplikacijo za vnos najdbe invazivnih vrst. Delavnico sta vodila Zavod za gozdove Slovenije in SiDG.

Comments are closed.