A Mura Fesztivál c. természetismereti nap

2023. szeptember 22-én, pénteken, a 2.k-et, a 2.k-pvz és a 3.b-pvz osztály diákjai a Mura Fesztivál c. természetismereti napon vettek részt Kótban.

A diákok az első műhelymunka keretében a kissé elrejtett, kevésbé észlelhető gerinctelenekkel és a madárfajokkal ismerkedtek a Mura holt ágánál. A műhelymunka a Logarica Intézet és az DOPPS vezetésével folyt.

Ezt követően pedig a Mura menti ártéri erdők jellegzetességeit, sajátosságait tanulmányozták. Különböző fa fajtákkal ismerkedtek a terepen, és kipróbálták magukat az erdőbecsléstanban is. Az özönfajok (az invazív fajok) által okozott gondokkal is foglalkoztak, megtanulták felismerni őket és megismerkedtek az invazív fajok leletbe való felvételének alkalmazásával. A műhelymunkát a Szlovén Erdészeti Intézet (Zavod za gozdove Slovenije) és az SiDG vezetésével végezték.

Comments are closed.