Maraton v stare čase DSŠ Lendava

Sedemdeset let je minilo, odkar je šolanje na srednji šoli v Lendavi zaključila prva generacija dijakov. Ta jubilej smo počastili z vrsto prireditev na naši šoli v zadnjem tednu pouka pred počitnicami v okviru tedna dejavnosti. Številne dogodke smo zaokrožili z veliko prireditvijo v Gledališki in koncertni dvorani Lendava v sredo, 20. 12. 2017, od 14.45 naprej.

Elsőként a “Kofetarokkal” nevettünk, akik két szkeccset mutattak be: a Hadikbankot és a Degusztáció című részletet a Gremo na morje című előadásból. Az immár kilenc éve működő, nyugalmazottakból álló műkedvelő csoport tagjainak egyik jelenetében a főszereplő, esetünkben egy örömlány, egyik tanárunkat is bevonta a játékba.

Med obema skečema smo prisluhnili zanimivi in zabavni anekdoti, ki jo je zapisala profesorica mag. Gabriela Zver, nekoč tudi sama dijakinja DSŠ Lendava. V prvem sklopu popoldanskega programa smo si ogledali še film Inšpektor, ki so ga pred nekaj leti ustvarili dijaki in profesorji naše šole.

Ob 16. uri je bila v preddverju dvorane otvoritev razstave Naša šola skozi čas. S projektom smo namreč pričeli že na začetku letošnjega šolskega leta. Zastavili smo si različne izzive, med njimi je bil najpomembnejši raziskati preteklost naše šole. Projekt je vodil aktiv družboslovja, pomagali pa so tako zaposleni kot tudi dijaki in vsakdo, ki je bil kadarkoli povezan z izobraževalno dejavnostjo na naši šoli. Pregledali smo obstoječo dokumentacijo, dnevnike, kroniko šole, ki jo je pisala ravnateljica Vlaszta Nemeth. Vzpostavili smo stike z bivšimi dijaki in profesorji, ki so povedali kar nekaj zanimivih zgodb, prinesli so tudi stare fotografije. Odločili smo se tudi pregledati in zbrati članke, ki so bili objavljeni v Nepújságu. Formirali smo raziskovalno skupino dijakov, listanju Nepújsága pa so se pridružili tudi profesorji. Iz vsega zbranega gradiva smo na kratko poskušali prikazati utrinke iz življenja na šoli v različnih obdobjih. Pripravili smo razstavne vitrine in panoje.

Štirje člani raziskovalne skupine so ob otvoritvi razstave po glasbenem nastopu dijakinje Ardijane Džemaili in po uvodnem nagovoru profesorice mag. Bernadette Horváth v kratkem skeču prikazali, kako je potekalo raziskovanje.

A tevékenységek hete keretében iskolánk történetét kutattuk, többek között a Népújságban megjelent írásokat is 1956-tól napjainkig. Kapcsolatot teremtettünk iskolánk egykori diákjaival és oktatóival, akik sok érdekes történetet osztottak meg velünk. Ebből az összegyűjtött anyagból állt össze a kiállítás. Az ünnepi program diáktársunk, Džemaili Ardijana énekes produkciójával kezdődött, amelyet Horváth Bernadetta tanárnő nyitóbeszéde követett, majd az ifjú „kutatók” rövid, néha humorosnak is mondható összeállítása következett.

Ob 16.30 smo se vrnil v dvorano in prisluhnili pogovoru profesorja Boruta Šantaka z nekdanjim ravnateljem Tiborjem Fülejem ter učiteljema mag. Valerijo Perger in dr. Lajosem Bencejem.

Köszöntőt mondtak Hajdinjak Prendl Silvija igazgatóasszony és mag. Balažek Anton, Lendva község polgármestere.

Pogovor se je prepletal s kulturnim programom. Nastopili so trije pevski zbori: pevski zbor DSŠ Lendava, upokojenski pevski zbor Nimam časa in Komorni pevski zbor Vita. Skoraj vsi nastopajoči so bili ali so tako ali drugače povezani z našo šolo. Med pogovorom smo si ogledali tudi nekaj posnetkov iz časa, ko je pouk potekal še na stari šoli.

Letos smo si ob raziskovanju zgodovine naše šole zadali še eno nalogo. Razpisali smo natečaj, v katerem smo nagovorili in povabili dijake, da izdelajo zastavo naše šole. Na koncu smo razglasili tudi zmagovalca natečaja: to je bil Jan Nagy iz 1. d-razreda. Ob tej priložnosti je bil na oder povabljen najstarejši nekdanji dijak naše šole, gospod Josip Radovan, ki je šolanje zaključil v šolskem letu 1947/48.

Prireditev se je zaključila s pogostitvijo v preddverju kulturnega doma. Presenečenje pogostitve sta bili torti, ki so jo spekli naši gastronomi.

Lucija Štihec, Anita Grah, Noémi Vegi, Anja Ftičar

Comments are closed.