Dan odprtih vrat 2017 – delavnice

Geometrijske konstrukcije nekoč in danes

V sklopu dneva odprtih vrat smo učitelji aktiva strokovnoteoretičnih predmetov in praktičnega pouka strojne usmeritve pripravili delavnico Geometrijske konstrukcije nekoč in danes. V sklopu te delavnice so udeleženci spoznali, kako so načrtovali konstrukcije nekoč in danes, od najenostavnejših antičnih metod do sodobnega računalniškega projektiranja. Preizkusili so se v načrtovanju s primitivnim orodjem in to izkušnjo primerjali z načrtovanjem geometrijskih konstrukcij v programskem okolju SolidWorks.


Najboljši prijatelj inženirjev

V okviru tedna dejavnosti smo se v sredo, 20. 12. 2017, udeležili delavnic v okviru dneva odprtih vrat. V delavnici Najboljši prijatelj inženirjev smo se pogovarjali o razvoju žepnih računal vse od abakusa do pametnih telefonov. O njihovi zgodovini smo si ogledali tudi film. Najbolj zanimiv podatek je bil ta, da je bil član ekipe in eden izmed izumiteljev in inženirjev tudi Franc Rode; razvili so prvi žepni kalkulator (HP-35). Na koncu smo lahko s pomočjo žepnih računal rešili nekaj zabavnih nalog.

Pripravili: Gloria Gjuran in Sandra Sabo


Hitri prstki

Osnovnošolci iz DOŠ I in OŠ Beltinci ter naši dijaki so se preizkusili v desetprstnem »slepem« tipkanju na pisalnih strojih, tabličnih računalnikih in računalnikih. Ugotovili so, da je tipkanje na pisalnih strojih zelo zahtevno in zamudno, saj ne morejo sproti popravljati napak. Izvedli smo kratek test iz tipkanja in najboljšega dijaka tudi nagradili. Delavnico smo zaključili z reševanjem križanke.


Šola nekoč, danes, jutri/Schule früher, heute, morgen

Delavnica je potekala v ciljnem, nemškem jeziku. V uvodnem delu so se udeleženci spoznavali med seboj in predstavljali na osnovi informacij, pridobljenih v motivacijski jezikovni igri »Autogrammjagd«. V nadaljevanju so si ogledali 3 kratke dokumentarne filme na naslovno temo ter na osnovi videnega in zbranega, po kategorijah (zbirnih pojmih) razvrščanega besedišča primerjali izobraževanje nekoč in danes, izražali svoja mnenja ter se kritično opredeljevali do napovedane popolne digitalizacije učnega procesa v prihodnosti.

Na koncu so v dvojicah izbrali in komentirali nekaj aktualnih pregovorov in rekov na naslovno temo ter odigrali nekaj zabavnih kratkih prizorov iz šolskega vsakdanjika.

 

Comments are closed.