Kick-off meeting projekta Exchange of Good Practices on Talent Management in VET

24. in 25. oktobra 2019 sta se učitelja naše šole, Alen Vugrinec in Tibor Tomšič udeležila kick-off meetinga Erasmus+ projekta Exchange of Good Practices on Talent Management in VET v Budimpešti.

Namen projekta je izmenjava izkušenj in dobrih praks na področju dela z nadarjenimi dijaki v programih poklicnega izobraževanja med sodelujočimi inštitucijami iz Slovenije (Dvojezična srednja šola), Madžarske (Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány), Romunije (Colegiul Tehnic Energetic Remus Răduleț), Španije (Nuestra Señora del Carmen y San José de Zaragoza) in Nizozemske (Friesland College Stichting voor Algemeen Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie.)

V okviru srečanja so si predstavniki sodelujočih inštitucij, poleg uvodnih pogovorov o poteku in podrobnostih projekta, ogledali tudi jedrsko elektrarno Paks, tamkajšnjo srednjo šolo Energetikai Szakgimnázium és Kollégium.

Comments are closed.