Izvedba splošne in poklicne mature oz. zaključnega izpita

Dragi dijaki zaključnih letnikov!

Sporočamo vam novosti v zvezi z izvedbo splošne in poklicne mature oz. zaključnega izpita:

Zaključni izpit:

  • prilagoditve izvedbe izpita iz izdelka oziroma storitve z zagovorom na zaključnem izpitu 2020: poročilo pripravljajo dijaki v skladu z usmeritvami mentorja na daljavo, praktični del se lahko opravi v šoli, tudi če je bil načrtovan pri delodajalcu, če kandidati izdelka oziroma storitve zaradi izrednih razmer ne bodo mogli izvesti, lahko ŠK ZI zanje spremeni način izvedbe izpita in ocenjevanja (strokovni aktiv pripravi izvedbo delovnih preizkusov z zagovorom), zagovori se izvedejo v izpitnih rokih v skladu s koledarjem zaključnega izpita, če to zaradi trenutnih razmer ne bo mogoče, se izvedba izpita prilagodi, rok za oddajo zaključnega poročila se podaljša do 29. 5. 2020.

Poklicna matura:

  • prilagoditve izvedbe izpita iz četrtega predmeta poklicne mature 2020: poročilo pripravljajo dijaki v skladu z usmeritvami mentorja na daljavo, praktični del se lahko opravi v šoli, zagovori se izvedejo v izpitnih rokih v skladu s koledarjem poklicne mature, če to zaradi trenutnih razmer ne bo mogoče, se izvedba izpita prilagodi, rok za oddajo poročila se podaljša do 29 .5. 2020.

Splošna matura:

  • predlog sprememb koledarja SM: rok za oddajo nalog, vaj in poročil za praktični del izpita na šoli se podaljša do največ 4. 5. 2020, na DSŠ Lendava je ŠMK za SM sprejela sklep, da je rok oddaje 24. 4. 2020, esej iz SLO IN MAD bodo dijaki pisali 1. junija 2020 skupaj z izpitno polo 2,
  • roki za ustni del izpitov ostajajo nespremenjeni in bodo potekali med 15 in 23. 6. 2020,
  • učitelji so prejeli tudi navodila za prilagoditve internega dela, če bo to potrebno zaradi trenutnih razmer. 

Zaključek pouka za zaključne letnike ostane 22. 5. 2020.

Zaupajte svojim učiteljem, sledite njihovim navodilom, ostanite zdravi in verjamem, da bo vse v redu.

Želim vam mirne praznike.

Silvija Hajdinjak Prendl, ravnateljica

Comments are closed.