Predmetnik mehatronika operaterja

http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2022/programi/SPI/mehatronik-operater-dv-2020/posebnidel.htm

Oznaka Programske enote Obvezno / izbirno Skupno število ur Število kreditnih točk
         
P1 Slovenščina obvezno 213,0 12
P2 Madžarščina I ali Madžarščina II obvezno 213,0 12
P3 Matematika obvezno 213,0 12
P4 Tuji jezik I obvezno 164,0 9
P5 Umetnost obvezno 33,0 2
P6 Družboslovje obvezno 132,0 6
P7 Naravoslovje obvezno 132,0 6
P8 Športna vzgoja obvezno 164,0 7
Skupaj A   1264,0 66
B – Strokovni moduli
M1 Tehniško komuniciranje v poklicu obvezno 99,0 4
M2 Materiali in obdelave v poklicu obvezno 66,0 3
M3 Elementi konstrukcij obvezno 66,0 3
M4 Izdelava električnih tokokrogov obvezno 136,0 7
M5 Uporaba krmilnih naprav obvezno 114,0 6
M6 Priklopi električnih motorjev obvezno 136,0 7
M7 Mehatronski sistemi obvezno 176,0 9
M8 Proizvodni procesi obvezno 146,0 7
M10 Vzdrževanje in popravila mehatronskih sistemov izbirno 124,0 6
Skupaj B   1063,0 52
C – Praktično izobraževanje v šoli
M4 Izdelava električnih tokokrogov   60,0 3
M5 Uporaba krmilnih naprav   36,0 1
M6 Priklopi električnih motorjev   36,0 1
M7 Mehatronski sistemi   44,0 2
M8 Proizvodni procesi   60,0 3
M10 Vzdrževanje in popravila mehatronskih sistemov   44,0 2
Skupaj C obvezno 280,0 12
Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu
  Praktično usposabljanje z delom obvezno 1292,0 53,0
D – Interesne dejavnosti
  Interesne dejavnosti obvezno 160,0 7
E – Odprti kurikulum
  Obnovljivi viri energije   124,0 6
  Celostni razvoj osebnosti   30,0 1
  Meritve   41,0 2
Skupaj E   195,0 9
Zaključni izpit (izdelek oziroma storitev)     2
Skupaj kreditnih točk     189
             

Comments are closed.