Predmetnik gastronomskih in hotelirskih storitev

http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2022/programi/SPI/gastronomske-hotelske-storitve-dv-2020/posebnidel.htm

KUHAR

Oznaka Programske enote Obvezno / izbirno Skupno število  ur Število kreditnih točk
 A – Splošnoizobraževalni predmeti
P1 Slovenščina obvezno 213,0 12
P2 Madžarščina I ali Madžarščina II obvezno 213,0 12
P3 Matematika obvezno 213,0 12
P4 Tuji jezik I obvezno 164,0 9
P5 Umetnost obvezno 33,0 2
P6 Naravoslovje obvezno 132,0 6
P7 Družboslovje izbirno 132,0 6
P8 Športna vzgoja izbirno 164,0 7
Skupaj A   1264 66
 B – Strokovni moduli
M1 Osnove v gostinstvu obvezno 287,0 12
M2 Komuniciranje in poslovanje obvezno 81,0 4
M3 Priprava posameznih skupin jedi izbirno 117,0 6
M4 Priprava rednih obrokov izbirno 150,0 8
M5 Priprava izrednih obrokov izbirno 108,0 7
M15 Peka peciva izbirno 50,0 3
M19 Dekoracije izbirno 50,0 3
Skupaj B   843 43
Od tega: C – Praktično izobraževanje v šoli
M1 Osnove v gostinstvu obvezno 60,0 3
M3 Priprava posameznih skupin jedi izbirno 50,0 2
M4 Priprava rednih obrokov izbirno 60,0 3
M5 Priprava izrednih obrokov izbirno 50,0 2
M15 Peka peciva izbirno 30,0 1
M19 Dekoracije izbirno 30,0 1
Skupaj C   280 12
Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu
  Praktično usposabljanje z delom  obvezno 1292 53
 D – Interesne dejavnosti
  Interesne dejavnosti  obvezno 160 7
 E – Odprti kurikulum
CRO Celostni razvoj osebnosti izbirno 30,0 1
HMVD Higienski minimum in varstvo pri delu izbirno 60,0 3
UIKT Uporabna informacijsko komunikacijska tehnologija izbirno 93,0 4
GAS Gastronomija izbirno 65,0 3
GOP Gostinsko poslovanje izbirno 102,0 5
PSI Psihologija izbirno 33,0 1
TJS TJ za potrebe stroke izbirno 33,0 1
Skupaj E   416 18
Zaključni izpit     2
Skupaj kreditnih točk     201

NATAKAR

Oznaka Programske enote Obvezno / izbirno Skupno število  ur Število kreditnih točk
 A – Splošnoizobraževalni predmeti
P1 Slovenščina obvezno 213,0 12
P2 Madžarščina I ali Madžarščina II obvezno 213,0 12
P3 Matematika obvezno 213,0 12
P4 Tuji jezik I obvezno 164,0 9
P5 Umetnost obvezno 33,0 2
P6 Naravoslovje obvezno 132,0 6
P7 Družboslovje izbirno 132,0 6
P8 Športna vzgoja izbirno 164,0 7
Skupaj A   1264 66
 B – Strokovni moduli
M1 Osnove v gostinstvu obvezno 287,0 12
M2 Komuniciranje in poslovanje obvezno 81,0 4
M6 Postrežba pijač izbirno 117,0 6
M7 Postrežba rednih obrokov izbirno 150,0 8
M8 Postrežba izrednih obrokov izbirno 108,0 7
M17 Mešane pijače izbirno 50,0 3
M19 Dekoracije izbirno 50,0 3
Skupaj B   843 43
Od tega: C – Praktično izobraževanje v šoli
M1 Osnove v gostinstvu obvezno 60,0 3
M6 Postrežba pijač izbirno 50,0 2
M7 Postrežba rednih obrokov izbirno 60,0 3
M8 Postrežba izrednih obrokov izbirno 50,0 2
M17 Mešane pijače izbirno 30,0 1
M19 Dekoracije izbirno 30,0 1
Skupaj C   280 12
Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu
  Praktično usposabljanje z delom obvezno 1292 53
 D – Interesne dejavnosti
  Interesne dejavnosti obvezno 160 7
 E – Odprti kurikulum
CRO Celostni razvoj osebnosti izbirno 30,0 1
HMVD Higienski minimum in varstvo pri delu izbirno 60,0 3
UIKT Uporabna informacijsko komunikacijska tehnologija izbirno 93,0 4
GAS Gastronomija izbirno 65,0 3
GOP Gostinsko poslovanje izbirno 102,0 5
PSI Psihologija izbirno 33,0 1
TJS TJ za potrebe stroke izbirno 33,0 1
Skupaj E   416 18
Zaključni izpit     2
Skupaj kreditnih točk     201

Comments are closed.