Izjava za javnost

Maturantski ples dijakov DSŠ Lendava ni bila javna prireditev, zato smo odslovili vse medije, s katerimi fotografiranje in snemanje prireditve ni bilo v naprej dogovorjeno. To je bilo tudi jasno povedano vsem predstavnikom medijev, ki so to tudi upoštevali in izkazali spoštovanje do zasebnosti naših dijakov ter njihovih sorodnikov.

Medij Lendavainfo.com žal že dalj časa neobjektivno in pristransko poroča o lendavski srednji šoli, brez dovoljenja kopira naša besedila ter uporablja fotografije iz naše spletne strani in Facebook profila za svoje objave ter dovoljuje neprimerne, žaljive komentarje anonimnih piscev. Ne upošteva naše prošnje, niti pozive, naj s tem preneha. Od njih ne prejmemo niti odgovora. Veliko staršev in dijakov, kot tudi zaposlenih naše šole, ne želi, da se na tem portalu objavljajo informacije o naši šoli ter fotografije naših dijakov in zaposlenih. S tem namreč krši njihovo pravico do zasebnosti in povzroča škodo šoli. Na to smo jih večkrat opozorili.

Kot ravnateljica sem dolžna zaščititi ugled šole ter zasebnost in osebne podatke naših dijakov in zaposlenih. Starši v začetku vsakega šolskega leta podpišejo izjavo o tem, da lahko šola za lastno promocijo objavlja fotografije dijakov, o tem kje bodo fotografije nadalje še objavljene, odloča šola. Vsak drugi medij, ki poroča o šoli, pisno ali ustno naslovi prošnjo šoli za nadaljnje objave, razen medija Lendavainfo.com.

Hvala vsem medijem, ki ste s šolo sodelovali v skladu z novinarskim kodeksom in predpisi, o njej poročali objektivno in nas tudi s svojimi objavami promovirali.
Z medijem, ki zaradi osebnih zamer, tega ni pripravljen upoštevati, ne želimo sodelovati. Tudi dijaki in zaposleni imamo namreč pravice, ki jih je tudi ta medij dolžan spoštovati, ne sme posegati v našo zasebnost in krniti ugleda naše šole.

Ravnateljica:
Silvija Hajdinjak Prendl

Comments are closed.