Inovativni v fiziki

Dijaki 2. a-razreda so v okviru Inovacijskega projekta širili in nadgrajevali svoje znanje fizike v angleščini in nemščini. Na podlagi osvojenega znanja v 1. in 2. letniku so raziskovali teorije časa, gravitacije in vesolja. Izhodišče za njihovo razmišljanje je bil Nolanov film Interstellar. Uporabljali so vire v angleščini in nemščini, bili pozorni na zanesljivost spletnih virov, na koncu pa svoje ugotovitve predstavili v razredu.

Comments are closed.