Innovatívak a fizikában

A 2. a osztály diákjai az Innováció projekt keretében továbbfejlesztették tudásukat fizikából angolból és németből. Az 1. és 2. évfolyamban megszerzett tudásuk alapján kutatták az idő, gravitáció és a világűr elméletét, éspedig Nolan Interstellar c. filmje alapján. A kutatásaikban angol és német forrásokat használtak fel, a források keresésében pedig külön figyeltek azok hihetőségére és hitelességére. Megállapításaikat egymásnak be is mutatt9ak.

Comments are closed.