Erasmus+ Building Bridges

Opis projekta

Projekt Building Bridges je nastal v sodelovanju med 6 šolami, poleg naše šole še šole iz Španije, Nemčije, Avstrije, Švedske in Poljske. Projekt, ki traja 3 leta, je sestavljen iz 6 delov, v vsakem delu pa se po 3 ali 4 dijaki iz vsake šole srečajo na eni od šol v sklopu programa, ki ga vsaka šola zanje pripravi. V vmesnem času dijki sodelujejo preko eTwinning platforme, v sklopu projekta pa bo nastala tudi spletna stran.

Osnovno poslanstvo projekta je promovirati socialno inkluzijo z uporabo modernih metod in preko tkanja mreže prijateljstev. Dijaki, ki bodo sodelovali v izmenjavah bodo postali na nek način mentorji in promotorji vsake od tem na svoji šoli in bodo poskrbeli, da tudi tisti, ki ne bodo sodelovali na izmenjavah izvedo o projektu. Hkrati bodo dijaki, ki bodo sodelovali v projektu v času, ko bomo na naši šoli gostili partnerske dijake (spomladi 2020) njihovi gostitelji. V sklopu projekta bodo dijaki lahko tudi v realnih situacijah uporabili njihovo znanje tujih jezikov ter spoznali razmere, v katerih živijo in se učijo njihovi vrstniki.

Prvo leto

Prvo leto našega projekta Building Bridges počasi mineva in za nami je že kar nekaj izkušenj, srečanj, novih idej in prijateljstev. Tri dijakinje, ki so pod vodstvom profesorice za biologijo oktobra v Nemčiji sodelovale na izmenjavi na temo eko vrta že pripravljajo aktivnosti tudi na šolskem eko vrtu. Pri aktivnostih pa bodo seveda sodelovali tudi ostali dijaki naše šole, vse z namenom, da tudi naš vrtiček dobi lepšo in bolj uporabno podobo in da postane del šolskega vsakdana.

Dijakinje, ki so se udeležile izmenjave v Španiji pa so z veseljem poročale o svojih izkušnjah preko predstavitve in v šolskem glasilu. Izmenjava je potekala na temo glasbe in dijakinje so spoznale in prenesle melos in osnove tradicionalnega španskega plesa tudi na sošolce. Video, ki so ga posnele v času izmenjave smo z veseljem pokazali tudi javnosti preko našega FB profila, če ste ga zamudili pa si ga lahko še vedno ogledate tukaj.

V času projekta na vseh sodelujočih šolah že nastaja tudi spletna stran, kjer se zbirajo informacije o preteklih in prihodnjih dogodkih. Stran najdete tukaj.

Drugo leto

S sestankom koordinatorjev Erasmus+ KA2 projekta Building Bridges pri partnerjih na Poljskem smo zaključili drugo leto sodelovanja med partnerskimi šolami iz Nemčije, Avstrije, Španije, Poljske in Slovenije. Sodelovanje v zadnjem letu smo ocenili kot zelo uspešno, saj smo uspeli premagati vse začetne težave in doseči, da je projekt resnično dobro zaživel v vseh šolah. O dosežkih in rezultatih se sproti objavlja tudi na spletni strani http://buildingbridgeserasmus.com/. Dijaki in spremljevalni učitelji iz vseh držav so poročali o zelo dobrih vtisih in osnovni cilji projekta – širjenje tolerance in sprejemanje drugačnosti, uporaba tujih jezikov in sodelovalno spoznavanje različnih kultur – so bili uspešno uresničeni. Do sedaj se je iz naše šole projekta udeležilo 12 dijakov gimnazijskega programa, 5 spremljevalnih učiteljev in 2 koordinatorici. Vsi so se vrnili domov polni vtisov, idej in želja glede življenja in dela v prihodnosti. V prihodnjem letu načrtujemo še eno izmenjavo, ki bo potekala med 29.3. 2020 in 3.4. 2020 na naši šoli v Lendavi. Načrtovanje izmenjave se je že začelo in ga vsi že nestrpno pričakujemo.


Izmenjave

Peta izmenjava (Lendava, Slovenia)

Peta izmenjava v sklopu projekta Erasmus+ Building Bridges bo potekala pri nas v Lendavi od 29. 3. do 3. 4. 2020. Program se bo vrtel okoli zgodovinskih in kulturnih posebnosti našega kraja in bo ponovno združil dijake iz partnerskih šol.

Vse dijake prvega in drugega letnika gimnazije vabimo, da se prijavijo za gostitelje. S sodelovanjem v programu boste dobili priložnost preizkusiti in obrusiti svoje znanje tujih jezikov, pridobiti nove prijatelje in sodelovati v zanimivih delavnicah.

Več informacij lahko dobite pri koordinatorici projekta, Sandri Vida.

Četrta izmenjava (Kartuzy, Poljska)

Četrta izmenjava v sklopu projekta Erasmus+ Building Bridges je potekala v mestu Kartuzy na severu Poljske od 17. 3. do 22. 3. 2019. Program se je vrtel okoli teme integracija in je ponovno združil dijake iz partnerskih šol.


Ostalo

Priloge Poročila

Comments are closed.