Davčno opismenjevanje mladih

V sredo, 24. 4. 2019, so dijaki 1. b, 3. a, 3. b, 3. c, 3. e, 4. b in 4. c sodelovali v delavnici Davčno opismenjevanje mladih, ki sta jo izvedli mag. Suzana Bezjak in Erika Pavalec iz FURS-a. Dijaki so spoznavali, kaj so davki in kaj prispevki, zgodovino davkov, vrste davkov in prispevkov v sodobni državi ter pomen plačevanja davkov in posledice neplačevanja le-teh. Cilj tega projekta sta krepitev davčne kulture s poudarkom na izobraževanju in usposabljanju otrok in mladostnikov ter krepitev družbenega zavedanja o pomenu izpolnjevanja davčnih obveznosti kot družbene vrednote.

Na predavanju so bile prisotne profesorice Katarina Ferenc, Nives Kuhar in Brigita Laj.

Comments are closed.