Dan za statistiko

V ponedeljek, 4. 9. (dijaki razredov 4. a, 4. c in 4. k), in v torek, 5. 9. (dijaki razredov 2. a, 2. d in 2. k), smo opravili dneva dejavnosti, ki sta bila namenjena statistiki.

Dijaki so najprej razmislili in zapisali, kako ustvarimo uspešno in pozitivno klimo v razredu. Nato so preverili svoje dosedanje znanje o statistiki s pomočjo kviza, sledila pa je razlaga statističnih pojmov in primerov uporabe. Sami so rešili anketni vprašalnik, s pomočjo katerega so opravili obdelave podatkov in jih predstavili. Podatke so obdelali še v računalniški učilnici.

Comments are closed.