1. roditeljski sestanek 2022/23

Spoštovani starši!

Vljudno Vas vabim na prvi roditeljski sestanek, ki bo v četrtek, 15. 9. 2022, ob 16.30 v prostorih Dvojezične srednje šole Lendava.

Dnevni red:

  1. Aktualne informacije ob začetku šolskega leta
  2. Izvolitev predstavnika staršev v svet staršev
  3. Prispevki staršev v šolski sklad
  4. Razno

Vljudno vabljeni!

Letnik
Évfolyam
Program Razrednik
osztálfőnök
Učilnica
tanterem
Nadstropje
Emelet
1.a GIM Gabriela Zver* BIO 1. nadstopje
1.k PV Anita Sekereš MAD2 2. nadstopje
ET
1.d ST Borut Petkovič ANG2 1. nadstopje
1.e AS Alfred Feher

INF pritličje
PPKO
1.f MO Mario Raduha

DEL/S delavnice
1.g FR Sibila Sabo

SLO2 2. nadstopje
TR
1.h NPI-BO Saša Adorjan KNJ 2. nadstopje
NPI-TP
2.a GIM Štefan Kardoš SLO1 2. nadstopje
2.b PV Silvija Kolarič SOC 2. nadstopje
2.d ST Daniel Bernad FIZ 1. nadstopje
2.k KT Miha Horvat LIK 1. nadstopje
ST
2.e TRG Katarina Ferenc ET1 pritličje
AS
2.f MO Alen Vugrinec ANG1 1. nadstopje
EL
2.g FRI Lucija Hajdinjak KEM 1. nadstopje
3.a GIM Simona Šamu MAT1 pritličje
3.c KT Marija Polanec LAB 1. nadstopje
3.k ET Slavko Režonja RPT pritličje
ST
3.e TRG Nives Kuhar UP2 pritličje
AS
3.f MO Janez Somi MER  
4.a GIM Laura Horvat MAD1 2. nadstopje
4.c KT Tibor Tomšič* GEO 2. nadstopje
4.d ST Attila Ftičar ST pritličje
4.k ET Sandra Sabo MAT2 pritličje
ST
4.g PTI-ET Simona Hozjan NEM 1. nadstopje
PTI-ST
PTI-TM
5.g PTI-ET Aleksandra Horvat MUL 2. nadstopje
5.h PTI-ST Miran Bukovec ET2 pritličje
PTI-TM

*Nadomestni razrednik

Comments are closed.