Obvestilo o videonadzoru

OBVESTILO ZUNANJIM OSEBAM PO TRETJEM ODSTAVKU 76. ČLENA ZAKONA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV (Uradni list RS, št. 163/2022, ZVOP-2) GLEDE IZVAJANJA VIDEONADZORA NA OBMOČJU IN V PROSTORIH DVOJEZIČNE SREDNJE ŠOLE LENDAVA

Upravljavec, ki izvaja videonadzor:

 • DVOJEZIČNA SREDNJA ŠOLA LENDAVA
 • Kolodvorska 2e, 9220 Lendava
 • Matična številka: 5084067000, davčna številka: 39462692
 • Kontaktni telefon: (02) 574 25 10 , e-naslov:

Odgovorna oseba za obvestilo zunanjim osebam glede obdelave osebnih podatkov videonadzornega sistema: Silvija Hajdinjak Prendl, ravnateljica.

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (Data Protection Officer – DPO): Nataša Podgornik, univ. dipl. prav., Šolski pravni servis d.o.o., tel. št.: 040 25 25 25, e pošta: 

Namen izvajanja videonadzora:videonadzor se izvaja zaradi zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja upravljavca,  zagotavljanje nadzora vstopa ali izstopa v ali iz zavoda ter varovanja tajnih podatkov upravljalca skladno z določbo 1. odstavka 77. in 1. odstavka 78. člena ZVOP-2 ter določbo 1c. točke 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov – GDPR.

Uporabniki posnetkov videonadzornega sistema: pooblaščene osebe na DSS Lendava, skladno s sklepom o uvedbi videonadzora.

Informacija o prenosu videoposnetkov v tretje države:posnetki videonadzornega sistema se ne prenašajo v tretje države.

Obdobje hrambe posnetkov videonadzornega sistema:  30 dni.

Pouk o pravicah posameznika glede posnetkov videonadzornega sistema:posameznik, ki se prepozna na posnetku videonadzornega sistema oz. posameznik, ki ga je posnela videonadzorna kamera ima pravico do:

 • dostopa do osebnih podatkov oz. pravico do vpogleda v posnetek videonadzornega sistema, ki se nanaša na osebo na posnetku,
 • popravka (zameglitev – anonimizacija) ali izbrisa ali omejitve obdelave posnetka videonadzornega sistema),
 • ugovora obdelavi posnetka videonadzornega sistema,
 • prenosljivosti podatkov videonadzornega sistema (kopija posnetka).

Informacija o pravici do vložitve pritožbe: pritožbo glede posnetka videonadzornega sistema lahko podate na naslov Pooblaščene osebe za varstvo podatkov, na naslov: Šolski pravni servis d.o.o., Beethovnova ulica 7, 1000 Ljubljana ali na e naslov: 

Nujnost zagotovitve osebnih podatkov oz. privolitev v video nadzor oz. snemanje:osebna privolitev ni potreba zaradi obstoja zakonske podlage za izvajanje videonadzora; posameznik ima pravico, da ne vstopi v območje, prostor ali objekt, v katerem se izvaja videonadzor.

Obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov: ni.

Informacije o posebnih vplivih obdelave, zlasti nadaljnje obdelave: ni.

Kontaktni podatki pooblaščene osebe:Nataša Podgornik, univ. dipl. prav., Šolski pravni servis d.o.o., tel. št.: 040 25 25 25, e pošta:  

Neobičajne nadaljnje obdelave:

 • nadaljnja obdelava posnetkov videonadzornega sistema se ne izvaja;
 • zvočna intervencija za čas videonadzora se ne izvaja;
 • posnetki videonadzornega sistema se hranijo najdalj 30 dni.

Comments are closed.