Vaje na domu v času karantene

Učitelji športne vzgoje smo prejeli posnetek dijaka Zorana Horvata iz 3. f razreda, program Avtoserviser, kako opravlja predpisane domače naloge pri športni vzgoji.

Menimo, da je to primer dobre prakse, ki ga je potrebno pohvaliti in zato ga tudi objavljamo na spletu. S tem spodbujamo vse ostale dijake, da opravijo predpisane vaje in tako poskrbijo za gibanje in zdrav način življenja tudi v času karantene.

Comments are closed.