V šolskem letu 2015/2016 prvič razpisane štipendije za deficitarne poklice

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije je objavil razpis za pridobitev štipendije za deficitarne poklice.

Štipendije za deficitarne poklice so namenjene dijakom in udeležencem izobraževanj odraslih, ki se izobražujejo na srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju na programih, ki so v Politiki štipendiranja opredeljeni kot deficitarni.

Na Dvojezični srednji šoli so to naslednji programi: mehatronik operater (DV), strojni tehnik (DV) in kemijski tehnik (DV).

Za šolsko leto 2015/2016 bo podeljenih do 1.000 štipendij, višina znaša 100 EUR mesečno.

Štipendijo za deficitarne poklice je možno združevati z nekaterimi štipendijami, npr. z državno, Zoisovo in drugimi štipendijami, ni pa združljiva npr. s kadrovsko štipendijo.

Vloga za prijavo na razpis bo objavljena 24. 8. 2015 ob 9. uri na strani sklada www.sklad-kadri.si. Od takrat dalje do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 30. 10. 2015 se lahko vlagatelji prijavijo na razpis.

Več informacij o razpisu in seznam deficitarnih poklicev najdete na spletni strani http://bit.ly/deficitarne.

Comments are closed.