Srečanje z delodajalci

V ponedeljek, 29. 8. 2016, smo pred začetkom novega šolskega leta, v interesu dobrega sodelovanja med šolo in lokalno skupnostjo ter gospodarstvom, organizirali srečanje s predstavniki vodstva podjetij ter mentorji dijakov naše šole. Na srečanje smo povabili tudi direktorja Centra za poklicno izobraževanje, Elida Bandlja, in svetovalko za področje praktičnega usposabljanja z delom, Anico Justinek. Prisostvovala je tudi gospa ravnateljica DSŠ Lendava, Silvija Hajdinjak Prendl, in učitelji, ki poučujejo strokovne module. Organizatorka praktičnega usposabljanja z delom na DSŠ Lendava, Lučka Bačič, je navzočim predstavila realizacijo prakse in uspešnost dijakov, problematiko in primere dobre prakse ter priprave za novo šolsko leto, gosta pa sta vabljenim predstavila novosti in spremembe v zakonodaji na področju strokovnega izobraževanja. Sledilo je druženje, izmenjava mnenj in izkušenj.

Comments are closed.