Srečanje z delodajalci PUD 2019

V ponedeljek, 25. 11. 2019, smo na šolo povabili predstavnike in mentorje iz vrst delodajalcev, pri katerih naši dijaki opravljajo praktično usposabljanje z delom. Na povabilo se jih je odzvalo veliko, to pa potrjuje, da delodajalci vedno bolj prepoznavajo vlogo šole pri sooblikovanju njihovega kadrovskega potenciala. Srečanja so se udeležili tudi učitelji strokovnoteoretičnih predmetov.

Po uvodnem pozdravu ga. ravnateljice Silvije Hajdinjak Prendl in seznanitvi z novostmi v poklicnem in strokovnem izobraževanju je organizatorka praktičnega usposabljanja Lučka Bačič delodajalce seznanila s splošnimi informacijami o izvajanju praktičnega usposabljanja, namestnik ravnateljice Tibor Tomšič je predstavil delo z nadarjenimi na področju poklicnega in tehniškega izobraževanja v okviru projekta Exchange of Good Practices on Talent Management in VET, profesorica Brigita Laj pa je na kratko predstavila izvajanje projekta Munera3.

Nato je sledila predstavitev opravljanja praktičnega usposabljanja v tujini v okviru programa Erasmus+ Sprejemamo priložnosti. Dijakinji, udeleženki mobilnosti na Portugalskem, sta navzoče seznanili z delom in izkušnjami, ki sta jih pridobili na tritedenski praksi v Bragi na Portugalskem. Dijaka, ki sta lansko šolsko leto postala mehatronika operaterja pa sta predstavila svojo zaključno nalogo, nastalo v sodelovanju s podjetjema Daihen Varstroj in Aluvar, kjer sta opravljala prakso.

Srečanje smo zaključili z izmenjavo mnenj in izkušenj ob prigrizku.

Comments are closed.