Šolsko tekmovanje za Petőfijevo priznanje 2023

V sredo, 22. februarja 2023, je potekalo šolsko tekmovanje za Petőfijevo priznanje. Na tekmovanje se je v tem šolskem letu prijavilo 15 dijakov, od teh 2 obiskujeta fakultativni pouk madžarščine. Dijaki so letos prebrali roman nemškega pisatelja Wolfganga Herrndorfa z naslovom Csikk. Mentorice dijakov so bile Laura Horvat, Hermina László, Sibila Sabo in Anita Sekereš.

Comments are closed.