Smernice za srednje šole, ki izvajajo programe srednjega in poklicnega izobraževanja in se pri svojem delu srečujejo z romskimi dijaki

Končni rezultat projekta Hedrom – Higher education for Roma so smernice za srednje šole, ki izvajajo programe srednjega in poklicnega izobraževanja in se pri svojem delu srečujejo z romskimi dijaki. Obsegajo vse ugotovitve, do katerih smo prišli v projektu, primere dobre prakse in napotke, kako se odzvati v različnih situacijah in kako se soočiti z različnimi izzivi. Nastale so zato, da bi vsem, ki se srečujejo s poučevanjem romskih dijakov ali učencev, predvsem pa učiteljem, nudile pomoč in smernice pri pedagoškem delu.

Comments are closed.