Slovesnost ob 30. obletnici samostojnosti Slovenije in zaključku pouka

V četrtek, 24. 6. 2021, je potekala v šolski telovadnici slovesnost, s katero smo proslavili 30. obletnico samostojnosti Slovenije in posvetili umetniški del programa umetniku iz Prekmurja, Feriju Lainščku, ki je pred nedavnim prejel Prešernovo nagrado za svoje ustvarjanje. Tako smo posvetili avtorju recital pesmi iz zbirke NE, ki se odlično navezujejo na svet mladostnikov, na šolo. Kaja Žižek pa je zapela ob spremljavi profesorja Dejana Berdena Lainščkovo pesem Ne bodi kot drugi. Le-to je Barbara Tivadar občinstvu približala še v madžarščini, pridružila sta se ji še recitatorja drugih Lainščkovih pesmi v slovenščini ali madžarščini: Milan Mate Tóth in Marsel Škraban. Črtomir Kelenc je umetniški del zaključil in obogatil z igranjem kitare ob spremljavi instrumentalne glasbene podlage.

Povezovalno vlogo pa je prevzela večinoma Nataša Kovač, saj smo na slovesnosti opravili še podelitev nagrad za najboljši literarni doodle (Nina Tivadar (2. a) in Ajda Hozjan (3. a) sta prejeli nagrado na slovesnosti, Kaja Škrban (4. a) pa jo bo na podelitvi maturitetnih spričeval) ter podelitev certifikatov nemške jezikovne diplome DSD 1 (Barbara Tivadar, Marsel Škraban, Ajda Hozjan, Nataša Kovač).

Ravnateljičinemu nagovoru ob prazniku države in koncu pouka je sledilo poročanje razrednikov o učnih uspehih in doseženih nagradah, priznanjih, pohvalah po posameznih razredih.

Tudi ta slovesnost je minila v znamenju pravil zaščite pred koronavirusom. Dve dijakinji sta sproti razkuževali mikrofone nastopajočih, občinstvo pa je nosilo maske in ohranjalo primerno razdaljo.

Slovesnost sta pripravili slavistka mag. Gabriela Zver in hungaristka Elizabeta Tóth, za sceno je poskrbela profesorica likovne vzgoje, Melita Lazar, za glasbeni del je poskrbel Dejan Berden, profesor glasbe. Za tehnično izvedbo je skrbel Matej Nemec, ob pomoči Žige Tibauta, Marsela Škrabana. Diaprojekcijo, ki jo je za podlago recitalu pripravila G. Zver, je predvajala Patrizia Pahor).

Zapisala: mag. Gabriela Zver, Fotografije: Tibor Tomšič

Comments are closed.