Na dan jezikov je izšel Slovarček slovenskih frazemov z ilustracijami

 

Na dan jezikov, 26. 9. 2017 je izšel Slovarček slovenskih frazemov z ilustracijami. Dijaki 2. a (gimnazijci) in 2. bc (kemijski tehniki) DSŠ Lendava so v tednu dejavnosti pri mag. Gabriela Zver dobili posebno nalogo: ko so potekale delavnice so morali najti manj znane frazeme in jih dobesedno prikazati s sliko, na izviren, morda smešen način in s tem druge dijake šole naučiti kakšno novo stalno besedno zvezo (frazem). Pri iskanju zanimivih frazemov so uporabljali SSKJ (Slovar slovenskega knjižnega jezika) v knjižni in spletni obliki. Sledilo je še dodatno delo z gimnazijci 3. letnika. Tako se je nabralo precej ilustracij. S sodelavko Hermino László pa sta namenili pozornost primerjavi med frazemi v slovenskem in madžarskem jeziku. Gimnazijci 4. letnika so morali poiskati frazeme v obeh jezikih, ki se nanašajo na: šolo, učenje in poučevanje. Hkrati pa so spoznali še splošne in specializirane slovarje, ki jim lahko pomagajo pri razlagi frazemov ali prevajanju le-teh.

Zakaj prav frazemi? Ker predstavljajo dušo vsakega naroda, v prevajalskem svetu pa svojevrsten izziv, nikoli jih ne smemo prevajati dobesedno, vedno moramo iskati pomensko ustrezen frazem v ciljnem jeziku.

Za ogled slovarčka klinite za povezavo: SLOVARČEK.

Zapisala: mag. Gabriela Zver

Comments are closed.