Razstava in natečaj ob Evropskem dnevu jezikov

Dijaki 1. k, 1. e, 1. f, 2. d, 2. e, 2. f in 4. a so ob »evropskem dnevu jezikov« pri pouku angleščine in nemščine izdelovali plakate v več jezikih. Dijaki prvih in drugih letnikov so izbrali svoje najljubše besede v slovenščini in madžarščini ter jih prevedli v tri tuje jezike. Dijaki četrtega letnika pa so v tri tuje jezike prevedli svoje najljubše pregovore. Dijaki 3. a so sodelovali na natečaju, ki ga razpisuje IATEFL Slovenia; pisali so kratke dnevnike.

Comments are closed.