Prvič na naši šoli: izpiti nemške jezikovne diplome II

Od 2. do 4. decembra je na naši šoli 12 kandidatov – dijakov zaključnih letnikov – opravljalo pisni in ustni del izpita nemške jezikovne diplome »DSD II«.

1. V pisnem delu (2. 12.) so kandidati reševali naloge bralnega in slušnega razumevanja ter pisali »argumentativno-razpravljalni« esej na temo demografskih sprememb v družbi (bivanje več generacij pod isto streho). Pisni izpit je trajal 5 ur.

2. V ustnem delu (3. in 4. 12.) so najprej prosto pripovedovali in se z izpraševalcem oz. predsedujočim izpitne komisije pogovarjali o temi, ki so jo dobili tik pred izpitom, v drugem delu pa (v sliki in besedi) predstavili aktualno temo, ki so jo pripravili posebej za ta izpit. Ustni del izpita je trajal 20 minut.

Ustni del izpita so vsi kandidati uspešno (na nivoju B2 oz. C1) opravili, na rezultate pisnega izpita pa bomo morali počakati vsaj do aprila oz. maja 2015.

Comments are closed.