Projektni dan Obdelava podatkov/Statistika

V torek, 12. 5. 2015, so 1. a, 1. g, 2. c in 2. d -razredi imeli projektni dan Obdelava podatkov/Statistika. Dijaki so v prvih dveh urah pri športni vzgoji bili testirani oziroma so opravili meritve (tek na 10X10 m, teža, višina, …), svoje meritve so nato uredili in vpisali v tabelo. Naslednje tri ure sta učiteljici matematike razložile osnovne pojme statistike, dijaki so rešili kratko preverjanje znanja ter pripravili kratke predstavitve iz podatkov, ki so jih pridobili pri urah športne vzgoje. Pri zadnjih dveh urah pri informatiki so dijaki potem še te podatke računalniško obdelali in izpolnili evalvacijski vprašalnik.

Comments are closed.