Projektni dan Bodi eko!

Dijaki 1. g- in 2. b-razreda so se 17. 10. 2016 udeležili projektnega dne Bodi eko. Namen projektnega dneva je bil seznaniti dijake z ekološkim vrtnarjenjem in z načini določanja kakovosti prsti. Delo je potekalo pod vodstvom profesoric Ildikó Kovač in Marije Polanec. Dijaki so na šolskem vrtu pripravili nove gredice in jih tudi zasadili, upoštevajoč načela ekološkega vrtnarjenja (mešani posevki, dobri sosedje, …). V šolskem laboratoriju pa so preverili kvaliteto različnih vzorcev prsti, kar je vključevalo določanje pH-vrednosti, količine nitritov in nitratov, ter določanje teksture tal.

Comments are closed.