You(th)Start – Izzivi podjetnosti za mlade

Dvojezična srednja šola je s skupaj z drugimi šolami vključena v mednarodni projekt You(th)Start – Izzivi podjetnosti za mlade. V tem šolskem letu 2015/16 predstavljamo kontrolno skupino.

V SSKJ je beseda podjeten razložena kot lastnost človeka, »ki se pri svojem delu uspešno loteva več nalog, stvari«, ob tem pa je tudi »drzen, samozavesten«.

V sodobnem času smo vedno bolj izpostavljeni sodobnim trendom, pričakovanjem družbe, eno takih je prav podjetnost. Le-ta je vedno predstavljala izziv, zato ni nikoli prezgodaj začeti s poznavanjem in seznanjanjem mladih z delovanjem gospodarstva, trga dela, podjetnostjo kot tako ipd. Naši dijaki programa Ekonomski tehnik že dolgo sodelujejo z drugimi šolami, ko vodijo fiktivna podjetja, vendar pa tudi gimnazijci danes ne morejo zanemariti trenda družbe in morajo znati prodajati svoje znanje. Tako pričakujemo, da bomo mlade spodbudili k premišljeni podjetnosti, hkrati pa bomo spodbujali njihovo kreativnost.

Šolski projektni tim DSŠ Lendava predstavljamo: vodja projektnega tima, Daniel Bernad, prof. fizike, mag. Bernadetta Horváth, prof. zgodovine, mag. Gabriela Zver, prof. slovenščine, in mag. Nataša Prendl, prof. angleščine.


Kratek opis projekta:

»Temeljni namen projekta je spodbujanje razvoja transverzalnih veščin 21. stoletja s sodobnimi pristopi, v katerih je izpostavljena samoiniciativnost in podjetnost, kot je opredeljena v evropskem referenčnem okviru ključnih kompetenc /…/ To transverzalno ključno kompetenco bomo v projektu smiselno integrirali v pouk s spodbujanjem razvoja sodelovanja in komuniciranja, kritičnega mišljenja, samorefleksije in samouravnavanja, dela z viri, ustvarjalnosti, proaktivnega vedenja »od ideje do uresničitve« itd.« (http://www.zrss.si/ustart/o-projektu/)

V projektu na nivoju B1 bodo sodelovali  dijaki Dvojezične srednje šole Lendava, in sicer gimnazijci 2. a-razreda. Izvajali ga bodo profesorji DSŠ Lendava, vodja projekta Daniel Bernad, člani tima: mag. Gabriela Zver, mag. Bernadetta Horváth, mag. Nataša Prendl, z nami pa se je za projekt pripravljala tudi gospa ravnateljica DSŠ Silvija Hajdinjak Prendl.  

Dijaki bodo z učitelji morali pri pouku, doma in na projektnem dnevu izvesti naslednje naloge:

  • Izziv: Reci DA/Moje vrline (mag. Gabriela Zver, Velimir Horvatič, prof.)
  • Izziv: Junak/Intervjuvaj podjetnika (Hermina László, prof., Aleksandra Horvat, prof.)
  • Izziv: Ideja/Podjetnostni načrt, Osnovne veščine podjetnosti (mag. Bernadetta Horváth, mag. Nataša Prendl, Zorka Gergar, prof.)
  • Izziv: Moja skupnost/Boljša kakovost življenja (Mária Gaál, prof., Tibor Tomšič, prof.)
  • Izziv: Empatija/Zemljevid empatije, Izobraževanje na temo podjetnostna kultura (Silvija Kolarič, prof., Simona Šamu, prof.)
  • Izziv: Vrednost odpadkov/Ponovna uporaba za večjo vrednost, Podjetnostna kultura (Daniel Bernad, prof., Ildikó Kovač, prof. Natalija Pavoševič Žoldoš, prof.)
  • Izziv: Stojnica z limonado (Sandra Vida, prof.)

V projektu sodeluje 21 izbranih slovenskih gimnazij.

Poročila o nalogah si lahko ogledate TUKAJ.Partnerji projekta:

Comments are closed.