You(th)start – Fiatalok vállalkozási kihívás

A KKI  más iskolákkal együtt  csatlakozott a You(th)start – Fiatalok vállalkozási kihívásai c. nemzetközi projekthez.  A 2015/16-os tanévben mint ellenőrző csoport  csatlakoztunk a projekthez.

A SSKJ-ben (Szlovén Értelmező Szótár) a „vállalkozó”  szó mint az emberi tulajdonságot értelmező szó van bemutatva, „mint aki munkájában eredményesen fog hozzá több feladathoz”, emellett pedig „bátor, magabiztos” is.

A jelenkorban mindjobban ki vagyunk téve a modern irányzatoknak, társadalmi elvárásoknak, amelyek közt a vállalkozás is megtalálható. Ez mindig kihívást jelent, ezért sosem kora megismertetni és informálni a fiatalokat a gazdaság működésével, a munkapiaccal, úgy mint magával a vállalkozással is. A közgazdasági technikumot végző diákjaink már régóta közreműködnek más iskolákkal, amelyek fiktív vállalatokat vezetnek. Azonban a gimnazisták sem mehetnek  el a társadalmi trendek mellett és tudniul kell értékesíteni a tudásukat. Elvársaink: a fiatalokat ösztönözzük a megfontolt vállakozásra, úgyanakkor pedig ösztönözzük kreativitásukat is.

A KKI Lendva projektcsoportját a következő személyek alkotják: Bernard Daniel, fizika tanár – projektvezető, mag. Horváth Bernadetta, történelem tanár, mag. Zver Gabriela, szlovén tanár és mag. Nataša Prendl, angol nyelv tanár.Partnerji projekta:

Comments are closed.