Mednarodni projekt Medkulturna komunikacija v Panonski kotlini

 

Projekt Medkulturna komunikacija v Panonski kotlini je mednarodni projekt, v sklopu katerega od šolskega leta 2001/2002 (14 let) uspešno sodeluje osem eno oz. dvojezičnih srednjih šol iz šestih držav Panonske kotline (Srbije, Romunije, Ukrajine, Slovaške, Madžarske in Slovenije).

Cilji projekta so:

 • povezovanje srednješolskih dijakov različnih držav Panonske kotline;
 • spoznavanje zgodovinskih, geografskih in kulturnih posebnosti posameznih držav/regij;
 • spoznavanje drug drugega, premagovanje predsodkov in krepitev prijateljskih vezi;
 • izmenjava (pozitivnih) izkušenj na področju vzgojno-izobraževalnega dela;
 • spodbujanje medkulturnega dialoga, kot odprte spoštljive in enakopravne izmenjave pogledov in mnenj med posamezniki oziroma skupinami različnih kulturnih ozadij, ki posledično prispeva h globljemu razumevanju različnih svetovnih nazorov, vrednot in razmišljanj;
 • spodbujanje medkulturnega dialoga kot sredstva in načina, s pomočjo katerega se bodo evropski in vsi v Uniji živeči državljani lažje in učinkoviteje soočali z izzivi in priložnostmi raznolike družbe v Evropi in v svetu ter
 • dvigovanje zavesti o pomenu razvijanja aktivnega evropskega državljanstva.

V projekt so vključene naslednje srednje šole:

 • Gimnazija Bethlen Gábor (Bethlen Gábor Gimnázium), Beregovo (Ukrajina);
 • Gimnazija in srednja ekonomska šola Illyés Gyula (Illyés Gyula Gimnázium és Szakközépiskola), Budaörs (Madžarska);
 • Gimnazija iz Filakovega (Füleki Gimnázium), Filakovo (Slovaška);
 • Srednja strokovna in poklicna šola Csiha Győző (Csiha Győző Közép- és Szakképző Iskola), Hajdúnánás (Madžarska);
 • Gimnazija Fényi Gyula (Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium), Miskolc (Madžarska);
 • Gimnazija Székely Mikó (Székely Mikó Líceum), Sfantu Gheorghe (Romunija);
 • Hemijska-tehnološka srednja škola (Vegyészeti-Technológiai Középiskola), Subotica (Srbija);
 • Dvojezična srednja šola – Kétnyelvű Középiskola, Lendava, (Slovenija).

Oblike sodelovanja:

 • Mednarodni razred
 • Poletni tabor
 • Učiteljska konferenca

Program mednarodnega razreda

Enkrat oz. dvakrat letno (jeseni in/oz. spomladi) se v eni od naštetih osmih šol pripravi enotedenski program, t.i. učni teden mednarodnega razreda. Mednarodni razred dijakov Panonske kotline sestavljajo dijaki prej omenjenih srednjih šol, iz vsake šole po štirje dijaki (skupaj 32 dijakov). Dijaki mednarodnega razreda sodelujejo pri posebej zanje pripravljenih šolskih urah in učnih delavnicah. Prav tako se aktivno vključujejo v ostale dejavnosti, ki potekajo na šoli, udeležujejo se različnih programov, kulturnih prireditev in strokovnih ekskurzij. Dijaki se na vsako srečanje mednarodnega razreda predhodno pripravijo (To je lahko dramska uprizoritev zgodovinske teme, krajši kulturni program, prezentacija na določeno temo in podobno). Tema/ vsebina posameznega srečanja je vnaprej določena. V sklopu projekta dijaki skupaj s svojim mentorjem (učiteljem spremljevalcem) tudi širši javnosti predstavijo svojo matično šolo, mesto, regijo oz. državo.

Poletni tabori

Vsako poletje se za dijake mednarodnega razreda pripravi poletni tabor. Podobno kot enotedenski program mednarodnega razreda je tudi ta tematsko opredeljen.

Učiteljske konference

V projektu igra pomembno vlogo tudi sodelovanje učiteljev in ravnateljev. V ta namen se redno (letno vsaj enkrat) organizira učiteljska konferenca. Na učiteljskih konferencah ravnatelji šol in vodje/koordinatorji projekta izdelajo izvedbeni koledar dejavnosti in določijo temo/vsebine za predvidena srečanja.

Za učitelje in ravnatelje pomeni program tudi izmenjavo izkušenj na področju vzgojno-izobraževalnega dela.

Koordinator projekta

Vsaka šola ima svojega vodjo/koordinatorja projekta, ki je odgovoren za organizacijo in izvedbo posameznih srečanj (enotedenski učni program mednarodnega razreda, poletni tabor oz. učiteljskih posvet).

Koordinatorici projekta: Elizabeta Tóth in Sibila Sabo


Prilogi

 

Comments are closed.