A “Kultúrák közötti kommunikáció a Kárpát-medencében” című nemzetközi projekt

 

A „Kultúrák közötti kommunikáció a Kárpát-medencében” egy több éve tartó nemzetközi projekt, amelynek keretében nyolc középiskola közreműködik.

A programban résztvevő iskolák:

 • Bethlen Gábor Magyar Gimnázium, Beregszász (Ukrajna)
 • Illyés Gyula Gimnázium és Szakközépiskola, Budaörs (Magyarország)
 • Füleki Gimnázium, Fülek (Szlovákia)
 • Csiha Győző Közép- és Szakképző Iskola, Hajdúnánás (Magyarország)
 • Dvojezična srednja šola – Kétnyelvű Középiskola, Lendva (Szlovénia)
 • Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium, Miskolc (Magyarország)
 • Székely Mikó Líceum, Sepsiszentgyörgy (Románia)
 • “Lazar Nešić” Vegyészeti-Technológiai Középiskola, Szabadka (Szerbia)

A közreműködés formája az ún. nemzetközi osztály, amely párhuzamosan két tevékenységből áll: diákcseréből és tanárcseréből. A nemzeközi osztályba minden alkalommal a különböző országok egy- egy középiskolájából 4 diák és 1 tanár érkezik. A nemzetközi osztály diákjai és tanárai számára minden nyáron lehetőség nyílik egy közös táborozásra. A tanárok közti közreműködést a már rendszeressé vált tanári konferenciák is segítik.

A projekt legfőbb célja, hogy a Kárpát medencében élő, kulturálisan egymáshoz oly sok pontban – irodalom, zene, építészet, különböző tudományok – kapcsolódó tanárok, fiatalok ismerjék meg egymás gondolkodását, értékeit, törekvéseit, tanulják meg tisztelni és elfogadni egymást, hogy előítéletektől mentesen együtt vegyenek részt a közös európai jövő kialakításában.

A projekt számos tartalmas programot biztosít mind a tanárok, mind a diákok számára. A diákok és a tanárok tanórákat látogatnak, valamint a vendéglátó iskola által szervezett programok keretében ismerkednek az ország/régió/város földrajzi jellemzőivel, történelmével és művelődéstörténetével. A fiatalok a program ideje alatt összegyűjtött benyomásaikat, meglátásaikat és ismereteiket dolgozat formájában összegzik, fotókat készítenek és mindezt saját iskolájukban bemutatják.

Az említett nemzetközi projekt lehetőséget ad a Kárpát-medence országai sokszínű iskolarendszerének, a különböző országok kisebbségi oktatásának, valamint a problémák különbözőségének a megismerésére.

Az immár 14 éve (a 2001/02-es tanévtől) eredményesen működő határokon átívelő közös projekt megvalósítását az évi rendszerességgel megszervezett találkozók biztosítják (Közreműködési formák: NEMZETKÖZI OSZTÁLY – TANULMÁNYI HÉT, NYÁRI TÁBOR, IGAZGATÓI, ill. TANÁRI KONFERECIÁK, EGYÉB KÖZREMŰKÖDÉSI FORMÁK).

Zömében határon túli magyar ill. két(tan)nyelvű iskolák közreműködéséről lévén szó, elősegíti a kultúrák közti párbeszédet (a kisebbség és a többségi nemzet viszonylatában), ugyanakkor nagy mértékben hozzájárul a magyar-magyar kapcsolatok elmélyítéséhez is, a lendvai középiskolában tanuló diákok nemzeti identitásának megőrzéséhez. A projekt ezidáig nagyon sok fiatalt megmozgatott, eredményességét pedig mi sem bizonyítja jobban, minthogy a projektben résztvevő diákok és a tanárok többsége a projekten kívül is, tanulmányaik befejeztével is tartja a kapcsolatot.


Kultúrák közötti kommunikáció a Kárpát-medencében a nemzeközi osztály programja, Lendva 2015

2015. szeptember-októberében a Lendvai Kétnyelvű Középiskola lesz a házigazdája a KULTÚRÁK KÖZÖTTI KOMMUNIKÁCIÓ A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN c. projekt keretében szervezett NEMZETKÖZI OSZTÁLY TANULMÁNYI HETÉNEK. Iskolánkban diákjaink és tanáraink közreműködésével 6 Kárpát-medencei ország (Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Magyarország és Szlovénia) 8 magyar tannyelvű, ill. két(tan)nyelvű középiskolájából érkező 32 diákja és tanáraik számára szervezünk egyhetes programot. A NEMZEKÖZI OSZTÁLY RÉSZTVEVŐI a hét folyamán rendhagyó tanórákat látogatnak, ill. az iskola által szervezett egyéb programok keretében ismerkednek az ország/régió/város földrajzi jellemzőivel, történelmével és művelődéstörténetével stb.

Cél

A kultúrák közötti párbeszéd előmozdítása, és egy olyan tevékeny és a világra nyitott európai polgárság megteremtése, amely tiszteletben tartja a kultúrális sokszínűséget.

Korunkban rendkívüli mértékben szükség van a kultúraközi párbeszédre, mely az európai népek egymáshoz való közeledésének nélkülözhetetlen eszköze. A kultúrák közötti párbeszéd segíthet a magán-, a társadalmi és a polgári élet alapvet értékeinek átadásában. Ezek: a szolidaritás, a tolerancia, a demokrácia és a kulturális sokféleség megértése. A projekt legfőbb célja, hogy a Kárpát- medencében élő fiatalok találkozzanak, ismerjék meg egymás gondolkodását, értékeit, törekvéseit, tanulják meg tisztelni és elfogadni egymást.

Amit a projekt segítségével tudatosítani szeretnénk:

 • A nemzeti identitás megőrzése nagyon fontos. Különbözőek vagyunk és egyediek. Az identitásunknak van személyes, nemzeti, regionális szintje.
 • Európa ereje a sokszínűségében rejlik. A nyelvi, etnikai és vallási sokszínűség tisztelete elengedhetetlen. Az a sikeres ország, ahol megmarad az identitás, törődnek az anyanyelv ápolásával, s emellett tudatilag és érzelmileg nyitottak más kultúrák iránt.
 • Nem a különbségek eltüntetése és egy egységes identitás kialakítása a cél, hanem az Európa népei közötti szorosabb együttműködés és megértés.
 • A párbeszéd az érettség jele. Párbeszéd nélkül elveszhetnek információk, félreértések és konfliktusok keletkezhetnek.

A KULTÚRÁK KÖZÖTTI KOMMUNIKÁCIÓ A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN c. projekttel elsősorban az egészséges identitástudat kialakítására és megőrzésére, valamint a kultúrák közötti párbeszéd fontosságára szeretnénk figyelmeztetni, és az egyhetes TANULMÁNYI HÉT PROGRAMJÁT is ennek szellemében kívánjuk megvalósítani.

Projektfelelős: Tóth Elizabeta és Sabo Sibila


Prilogi

Comments are closed.