Projekt DediščiNAdlani

V četrtek in petek, 17. in 18. 6. 2021, so se dijaki 2. k-, 3. k- in 4. g-razreda, programa Ekonomski tehnik in Ekonomski tehnik PTI, v okviru projekta DediščiNAdlani udeležili seminarja s področja poslovnih ved in svetovanja v organizaciji SVIS d. o. o., ki je potekal v Gaberju. Delavnice sta izvedli Marjana Žalik in Nataša Zakojč. Dijaki so spoznavali pravila pri pisanju poslovnega načrta, pojem socialnega podjetništva s primerom dobre prakse ekološkega kmetovanja in izdelkov iz sivke, postopek registracije podjetja in načine vodenja računovodstva. Dijaki so bili pri delu motivirani in ustvarjalni, saj je pouk potekal na drugačen način, kar dokazujejo tudi naše fotografije. Spremljali so jih prof. Nives Kuhar, Brigita Laj in Katarina Ferenc.

Comments are closed.