#PrisluhniSpoznajSpremeni

Dijaki 3. b in 3. d razreda so se v sredo, 20. 6. 2018, udeležili Unicefove delavnice #PrisluhniSpoznajSpremeni, ki mlade ozavešča o otrokovih pravicah in spodbuja k sprejemanju drugačnosti in raznolikosti.

Dijaki so prisluhnili zgodbam otrok beguncev in migrantov, spoznali njihovo kulturo, usodo in razloge za migracije. Cilj delavnice je pri dijakih spodbuditi socialno solidarnost in empatično razmišljanje ter odgovorno izražanje lastnega mnenja, tako na socialnih omrežjih kot v vsakdanjem življenju.

Delavnico je vodila Tjaša Vučko, študentka Fakultete za družbene vede.

Comments are closed.