Priprave na zaključno nalogo

Tretji dan tedna dejavnosti so se dijaki 4. d/g in 5. g-razreda učili pisati zaključne naloge. Razdelili so se v štiri skupine, ki so se tematsko navezovale na alternativne vire energije, kot so npr. geotermalna, vetrna, vodna itd. Profesor Attila Ftičar je njihovo delo spodbujal in jim razložil, kako oblikovati nalogo. Svoje izdelke so dijaki predstavili v obliki PowerPoint-a.

L.Š. in A.G.

Comments are closed.