Predstavitev Filozofske fakultete Univerze v Mariboru

Dijakom 3. in 4. letnika gimnazije ter drugim zainteresiranim dijakom so dr. Anna Kolláth, dr. Péter Gaál in študentka Martina Gaal v sredo, 18. januarja 2023 predstavili študijske programe Filozofske fakultete Maribor s poudarkom na študiju madžarskega jezika in književnosti ter lektorata za madžarski jezik. Predstavili so tudi zanimivosti iz študentskega življenja in mobilnost študentov.

Comments are closed.