Predaja donacije KŠL in LEO kluba

Predstavniki KŠL in LEO kluba so predali donacijo predstavnikom DSŠ Lendava. Sredstva so bila zbrana na dobrodelnem stand-up večeru z Matjažem Javšnikom in bodo namenjena kritju stroškov strokovne ekskurzije v München, del sredstev pa za nakup računalnika dijaku DSŠ Lendava.

Hvala vsem, ki ste pripomogli k temu plemenitemu dejanju.

Comments are closed.