Praznik verza v Dolgi vasi 2018

V petek, 7. decembra 2018, se je v kulturnem domu v Dolgi vasi odvijalo recitacijsko tekmovanje, kjer so se predstavili tudi recitatorji Dvojezične srednje šole Lendava.

Na tekmovanju so dvojezično srednjo šolo predstavljale štiri recitatorke: Lucija Šetar in Cyntia Bezdi, obe sta prejeli zlato priznanje žirije, Sara Šooš, ki je dobila srebrno priznanje in Barbara Tivadar, ki je dobila bronasto priznanje.

Mentorica vseh štirih dijakinj je bila profesorica madž. jezika Anna Dancs.

Tekmovanje je bilo posvečeno letos preminulemu pesniku Sándorju Kányádiju. Učenci od 6. do 9. razreda dvojezičnih osnovnih šol ter srednješolci so, kot obvezno pesem, recitirali pesmi Sándorja Kányádija, nato je sledila svobodno izbrana pesem.

Člani letošnje žirije so bili:

  • Ákos Hajvert, dobitnik nagrade Radnóti,
  • Ágnes Bori Fekete, gledališka igralka, recitatorka in dobitnica nagrade Illyés Gyula
  • Dr. Zágorec-Csuka Judit, pesnica.

Comments are closed.