Posvet o participaciji otrok v družbi

V torek, 15. 9. 2020, sem se zgodaj zjutraj odpravil v Ljubljano na posvet o participaciji otrok v družbi, ki ga je organizirala Zveza prijateljev mladine Slovenije. V prestolnico sem odpotoval z dvema učenkama Osnovne šole Stročja vas. Zbrali smo se iz vseh koncev Slovenije, cilj organizatorjev je bil dobiti čim več različnih mnenj in pogledov na dano temo. Delali smo v štirih skupinah. Vsaka skupina je dobila določeno temo, ki se navezuje na participacijo otrok, po pol ure smo temo zamenjali, tako da je vsaka skupina obravnavala vse štiri teme. Potem smo se o vsem pogovorili in sklepe evalvirali. Ugotovili smo, da je glas otrok premalo slišan (ocena 3,7 od 10). Vsi se moramo potruditi, da bo sodelovanja več, predvsem sodelovanja med otroki in funkcionarji. Otroci morajo biti bolj enotni, zagnani in željni sprememb, odrasli pa se morajo zavedati dejstva, da so otroci sposobni sodelovanja in predlaganja različnih sprememb v skupnosti, še posebej v zadevah, ki so povezane z mladimi. Ugotovili smo tudi, da veliko otrok ne želi sodelovanja in sprememb, saj se ne zavedajo prednosti aktivnega sodelovanja v skupnosti. Sklenili smo, da bi bilo boljše, če bi se mladim predstavile prednosti sodelovanja, kako koristno za skupnost je sodelovanje preko socialnih platform, npr. Facebooka.

Zapisal: Črtomir Kelenc, 1. a

Comments are closed.