Poslovni načrt Kompas Shop

Dijaki 4. c-razreda, ekonomski tehniki, so sodelovali v projektu Prepoznavnost Kompas Shopov ob meji med mladimi. V ta namen so pripravili poslovni načrt Kompas Shopa Gederovci, v katerem so predstavili svojo poslovno idejo za večjo prepoznavnost in povečanje prodaje izdelkov tudi pri mladi populaciji. 27. januarja 2015 so nas obiskali predstavniki podjetja Kompas Shop iz Ljubljane in so prisostvovali predstavitvi navedenega poslovnega načrta.

Izdelave poslovnega načrta so se dijaki lotili z veliko delovno vnemo in veseljem. Preden so začeli s konkretnim delom, so obiskali poslovalnico Kompas Shopa v Gederovcih, da bi si tako pridobili relevantne informacije za izvedbo projekta. Med delom so viharili možgane, navajali ideje in tekom izdelave poslovnega načrta pridobili veliko novih in uporabnih izkušenj, ki jim bodo koristile tako pri nadaljnjem izobraževanju kot tudi pri morebitni zaposlitvi.

Predstavitev je bila uspešna, pohvale so dobili od predstavnikov podjetja Kompas Shop, vodstva šole in s strani aktiva ekonomistov.

Comments are closed.