Popravni, predmetni in dopolnilni izpiti – spomladanski rok 2016/17

Petek, 30. 6. 2017

 • MEHATRONIKA – pisni izpit ob 8.00 (ST)
 • PROIZVODNI PROCESI – pisni izpit ob 8.00 (ST)
 • MEHATRONIKA – praktični pouk – ustni izpit ob 10.00 (ST)
 • UČINKOVITA RABA ENERGIJE – pisni izpit ob 8.00 (ST)
 • ORODJA IN NAPRAVE ZA MNOŽIČNO PROIZVODNJO – pisni izpit ob 8.00 (ST)
 • PROIZVODNI PROCESI – praktični pouk –ustni izpit ob 11.00 (ST)
 • GOSPODARSKI POTENCIALI OKOLJA – ustni izpit ob 10.00 (ET1)
 • POSLOVNA INFORMATIKA – praktično delo na računalniku ob 8.00 (INF)
 • UPORABNA INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA– praktično delo na računalniku ob 8.00 (INF)
 • DRUŽBOSLOVJE – ustni izpit ob 8.00 (GEO)
 • OSNOVE V GOSTINSTVU – ustni izpit ob 10.00 (KEM)
 • ORGANSKA KEMIJA – pisni izpit ob 8.00 (KEM)
 • ORGANSKA KEMIJA – ustni izpit ob 11.00 (KEM)

 
Ponedeljek, 3. 7. 2017

 • SLOVENŠČINA – pisni izpit ob 8.00 (LIK)
 • SLOVENŠČINA – ustni izpit ob 12.00 (LIK)
 • OSNOVE AVTOMATIZACIJE – pisni izpit ob 8.00 (ST)
 • MATERIALI – pisni izpit ob 8.00 (ST)
 • PSIHOLOGIJA – pisni izpit ob 8.00 (ANG2)
 • CELOSTNI RAZVOJ OSEBNOSTI – ustni izpit ob 10.00 (ANG2)
 • PRIPRAVA IZREDNIH OBROKOV – ustni izpit ob 10.30 (KEM)
 • NARAVOSLOVJE – ustni izpit ob 10.00 (KEM)
   

Torek, 4. 7. 2017

 • MATEMATIKA – pisni izpit ob 8.00 (MAT1)
 • MATEMATIKA – ustni izpit ob 11.00 (MAT1)
 • SLOVENŠČINA – ustni izpit ob 10.00 (LIK)
 • OIV/ID – zbor dijakov ob 8.30 na šoli

Seznam in razpored kandidatov je objavljen na oglasni deski v avli šole.

Comments are closed.