Popravni in dopolnilni izpiti – spomladanski rok 2022/23

Četrtek, 29. 6. 2023

Načrtovanje konstrukcij, pisni izpit ob 8.00 (ST)
Biologija, pisni izpit ob 8.00 (BIO), ustni izpit ob 10.00 (BIO)
Slovenščina, pisni izpit ob 8.00 (SLO1), ustni izpit ob 11.00 (SLO1)
Upravljanje krmilnih naprav, Pisni izpit ob 8.00 (ST)
Osnove rastlinske pridelave, ustni izpit ob 11.30 (BIO)
Informacijsko komunikacijska tehnologija, ustni izpit ob 8.00 (INF)
Fizika, pisni izpit ob 8.00 (FIZ), ustni izpit ob 10.00 (FIZ)
Fizikalna kemija, pisni izpit ob 8.00 (MAT2), ustni izpit ob 10.00 (MAT2)
Mehatronski sistemi, pisni izpit ob 8.00 (ET2)
Celostni razvoj osebnosti, izdelek (ZGO)

Petek, 30. 6. 2023

Učinkovita raba energije, pisni izpit ob 8.00 (ST), ustni izpit ob 10.00 (ST)
Matematika, pisni izpit ob 8.00 (MAT2), ustni izpit ob 10.00 (MAT2)
Pomoč pri pripravi obrokov, ustni izpit ob 8.00 (BIO)
Madžarščina II/2, pisni izpit ob 8.00 (MAT1), ustni izpit ob 10.00 (MAT1)

Ponedeljek, 3. 7. 2023

Elementi konstrukcij, pisni izpit ob 8.00 (ST)
Angleščina, pisni izpit ob 8.00 (ANG1), ustni izpit ob 10.00 (ANG1)
Kemija, pisni izpit ob 8.00 (MAT1), ustni izpit ob 10.00 (MAT1)
Organska kemija, pisni izpit ob 8.00 (MAT2), ustni izpit ob 11.00 (MAT1)
Sociologija, ustni izpit ob 10.00 (SOC)
Družboslovje, pisni izpit ob 8.00 (GEO)
Izdelava električnih tokokrogov, pisni izpit ob 8.00 (MER), ustni izpit ob 10.00 (MER)

Oddaja dnevnikov za PUD in poročil za OIV/ID je možna 30. 6. 2023 do 10.00.

Comments are closed.