Popravni in dopolnilni izpiti – jesenski rok 2020/21

TOREK, 17. AVGUST 2021

 • Organska kemija (ORK): pisni izpit ob 8.00(KEM)
 • Organska kemija (ORK): ustni izpit ob 10.00 (KEM)
 • Materialno knjigovodstvo (MKNJ): pisni izpit ob 8.00 (ET2)
 • Naravoslovje (NAR): ustni izpit ob 10.30 (KEM)
 • Športna vzgoja (ŠVZ): praktične vaje ob 8.00 (TV2)

SREDA, 18. AVGUST 2021

 • Praktično usposabljanje z delom (PUD) oddaja dokumentacije ob 10.00 (kabinet organizatorke PUD)
 • Krmilno-regulacijski sistemi (KRS): pisni izpit ob 8.00 (ST)
 • Izdelava električnih tokokrogov (IET): pisni izpit ob 8.00 (ST)
 • Pogonski motorji (PMO): pisni izpit ob 8.00 (ST)
 • Delovanje gospodarstva in ekonomika poslovanja (DEKP): pisni izpit ob 8.00 (ET2)
 • Prodaja blaga (PB): ustni izpit ob 9.30 (ET2)
 • Uporabna informacijska komunikacijska tehnologija (UIKT): praktično delo na računalniku (INF) ob 8.00

Comments are closed.