Popravni, dopolnilni in predmetni izpiti – jesenski rok 2021/22

TOREK, 16. 8. 2022
 • Matematika (MAT): pisni izpit ob 9.00, ustni izpiti ob 11.00 (MAT1)
 • Angleščina (ANG): pisni izpit ob 9.00, ustni izpiti od 11.00 (ANG1)
 • Izdelava električnih tokokrogov (IET): pisni izpit ob 9.00, ustni izpiti ob 11.00 (ST)
 • Osnove avtomatizacije (OAM): pisni izpit ob 9.00 (ET1)
SREDA, 17. 8. 2022
 • Madžarščina II (MAD II): ustni izpit ob 8.00, ustni izpit od 10.00  (MAD2)
 • Slovenščina (SLO): pisni izpit ob 8.00, ustni izpit od 10.30 (SLO1)
 • Delovanje gospodarstva in ekonomika poslovanja (DEKP): pisni izpit ob 8.00 (ET1)
 • Fizikalna kemija (FIK): pisni izpit ob 8.00, ustni izpit ob 10.00 (KEM)
 • Organska kemija (ORK): pisni izpit ob 8.00, ustni izpit ob 10.30 (KEM)
 • Načrtovanje konstrukcij (NKO): pisni izpit ob 8.00 (ST)
 • Uporaba krmilnih naprav (UKN): pisni izpit ob 8.00, ustni izpit ob 10.00 (ET2)
 • Nemščina (NEM): pisni izpit ob 9.00, ustni izpiti ob 10.30 (NEM)
ČETRTEK, 18. 8. 2022
 • Obdelava gradiv (OBG): pisni izpit ob 8.00 (ST)

Oddaja dnevnikov za PUD in poročil za OIV/ID je možna od 16. 8. do 17. 8. 2022

Comments are closed.