Popravni, dopolnilni in predmetni izpiti – jesenski rok 2022/23

Sreda, 16. 8. 2023
 • Analizna kemija, pisni izpit ob 8.00 (KEM), ustni izpit ob 10.00 (KEM)
 • Mehatronski sistemi, pisni izpit ob 8.00 (ET2)
 • Načrtovanje konstrukcij, pisni izpit ob 8.00 (ST)
 • Osnove rastlinske pridelave, ustni izpit ob 8.00 (BIO)
 • Upravljanje krmilnih naprav, Pisni izpit ob 8.00 (ET2)
 • Sociologija, ustni izpit ob 8.00 (SOC)
 • Matematika, pisni izpit ob 8.00 (MAT2), ustni izpit ob 10.00 (MAT2)
Četrtek, 17. 8. 2023
 • Fizikalna kemija, pisni izpit ob 8.00 (KEM), ustni izpit ob 10.00 (KEM)
 • Izdelava električnih tokokrogov, pisni izpit ob 8.00 (MER), ustni izpit ob 10.00 (MER)
 • Priklopi električnih motorjev, pisni izpit ob 8.00 (MER), ustni izpit ob 10.30 (MER)
 • Madžarščina II/2, pisni izpit ob 8.00 (SLO1), ustni izpit ob 10.00 (SLO1)
 • Fizika, pisni izpit ob 8.00 (FIZ), ustni izpit ob 10.00 (FIZ)
 • Obdelava gradiv, pisni izpit ob 8.00 (ST)
Petek, 18. 8. 2023
 • Organska kemija, pisni izpit ob 8.00 (KEM), ustni izpit ob 10.00 (KEM)
 • Informacijsko komunikacijska tehnologija, izdelek ob 8.00 (INF)
 • Pomoč pri pripravi obrokov, ustni izpit ob 8.00 (BIO)
 • Učinkovita raba energije, pisni izpit ob 8.00 (ST), ustni izpit ob 10.00 (ST)
 • Oddaja dnevnikov za PUD in poročil za OIV/ID je možna 16. 8. 2023 do 10.00 za 3.e , ostali do 18. 8. 2023 do 10.00

Comments are closed.