Podelitev spričeval in prireditev pred dnevom državnosti

V ponedeljek, 24. 6. 2019, smo s podelitvijo spričeval in zaključno prireditvijo ob dnevu državnosti zaključili pouk v šolskem letu 2018/2019.

V šolskem letu 2018/19 je Dvojezično srednjo šolo Lendava obiskovalo skupaj 261 dijakov in dijakinj, ki so se učili v 12 različnih programih in v 21 oddelkih. Vzgojno-izobraževalno delo je opravljalo 53 strokovnih delavcev in delavk, administrativno-tehniška in čistilna dela pa 11 delavcev in delavk.

Ob koncu pouka je izobraževanje uspešno zaključilo 91,5 % dijakov, ostali bodo lahko opravljali popravne in dopolnilne izpite v spomladanskem oz. jesenskem izpitnem roku.

Učni uspeh ob koncu pouka je zelo dober: odličnih je 59 dijakov (22,8 %), prav dobrih je 85 dijakov (32,8 %), dobrih je 88 dijakov (34 %) in zadostnih 5 dijakov (1,9 %). Negativnih oz. neocenjenih je 22 dijakov (8,5 %).

3 dijaki so se med šolskim letom izpisali in 5 dijakov vpisalo, torej je izobraževanje je zaključilo oz. zaključuje 259 dijakov, od tega 76 maturantov: 13 gimnazijcev, 9 ekonomskih tehnikov, 11 kemijskih tehnikov, 12 strojnih tehnikov, 2 tehnika mehatronike, 4 gastronomi hotelirji, 5 trgovcev, 3 elektrikarji in 16 mehatronikov operaterjev.

Zaključni izpit je že uspešno opravilo 25 dijakov, rezultati poklicne mature bodo znani 5. 7., rezultati splošne mature pa 11. 7. 2019.

Slavnostna podelitev spričeval za te dijake bo 11. 7. 2019 ob 18.00 v Gledališki in koncertni dvorani v Lendavi. Prisrčno vabljeni!

Za dosežene uspehe vsem iskreno čestitamo in želimo prijetne poletne počitnice.

Comments are closed.