Podelitev certifikatov DSD II 2020

25. 9. 2020 smo na šoli v okviru Evropskega dneva jezikov devetim dijakom 3. in 4. letnika gimnazije in izobraževalnega programa strojni tehnik podelili certifikate nemške jezikovne diplome DSD II. Dva kandidata sta diplomo prejela že prej, saj sta izobraževanje na naši šoli že zaključila.

V šol. letu 2019/20 je opravljalo nemško jezikovno diplomo enajst dijakov, vsi kandidati so bili uspešni, saj so pokazali visok nivo znanja nemščine. Mentorici Zorki Gergar in dijakom čestitamo za dosežen uspeh.

Comments are closed.