»Pitchday« – projekt Talent Lab 2024

V četrtek, 4. 4. 2024, smo se udeležili »2. Pitchdaya« na Ekonomski šoli Murska Sobota v okviru projekta Talent Lab, ki ga sofinancira norveški finančni mehanizem (EEA and Norway Grants Slovenia).

Na dogodku je imel uvodni pozdrav Darko Petrijan, ravnatelj Ekonomske šole Murska Sobota, čemur je sledil še pozdrav dr. Timija Gomboca, podžupana Mestne občine Murska Sobota. Nagovorila sta nas  še mag. Marko Močnik, direktor Pomurskega tehnološkega parka in dr. Thomas Berker, predstavnik norveškega partnerja v okviru projekta Talent Lab.

Dogodka so se udeležili tudi ravnatelji sodelujočih šol in predstavniki podjetij, ki sodelujejo z mladimi talenti, mentorji in koordinatorji iz partnerskih zavodov ter mladi talenti.

V projektu so že 2. leto sodelovali dijaki zaključnih letnikov Dvojezične srednje šole Lendava, Ekonomske šole Murska Sobota, Biotehniške šole Rakičan, Srednje šole za gostinstvo in turizem Radenci ter študentje Fakultete za strojništvo UM.

Na dogodku so se predstavili naši dijaki zaključnih letnikov iz naslednjih programov:

  • Ekonomski tehnik: Sara Tot in Iva Žoldoš pod mentorstvom Katarine Ferenc ter zunanjih mentorjev Slavka Horvata in Franca Laja iz podjetja Kmetijsko gospodarstvo Lendava d. d.
  • Kemijski tehnik: Filip Utroša in Tilen Vehab po mentorstvom Marije Polanec in zunanjega mentorja Borisa Nemeta iz podjetja Čistilna naprava Lendava d. o. o.
  • Strojni tehnik: Jožef Gerenčer in Marcus Kramberger pod vodstvom Slavka Režonje in Maria Raduhe ter zunanjega mentorja Boštjana Škafarja iz podjetja Elektromaterial d. o. o.

Dijaki so skupaj z mentorji iz lokalnih podjetij in šolskimi mentorji v šolskem letu 2023/2024 spet reševali nove podjetniške izzive. S svojo ustvarjalnostjo in znanjem, pridobljenim v izobraževanju na šoli, so ideje in rešitve prenesli v podjetja. Iskali so rešitve za probleme, s katerimi se podjetja srečujejo, ter tako prišli do novih dosežkov in znanj. Na dogodku so inovativno predstavili rezultate, predloge in rešitve, ki so jih pridobili skozi večmesečno sodelovanje, učenje in reševanje izzivov.

Za uspešno rešene izzive in odlične predstavitve  jim iskreno čestitamo. Prav tako se zahvaljujemo mentorjem iz šol in podjetij za njihovo sodelovanje ter spodbujanje samoiniciativnosti, ustvarjalnosti in kreativnega izražanja pri dijakih. Hkrati se zahvaljujemo etnologinji dr. Márii Bihar Kepéné in podjetju Terme Lendava, ki sta dijakinjama v izobraževalnem programu Ekonomski tehnik pomagala pri pripravi srednjeveškega menuja.

Prav tako se zahvaljujemo medijem, ki so sodelovali in podpirali naše mlade dijake pri njihovih dosežkih.

Spodaj si lahko ogledate prispevke z dogodka in fotografije.

Comments are closed.