Ogled Eko-Parka in Čistilne naprave Lendava

V okviru tedna dejavnosti so na šoli potekali tudi naravoslovni dnevi. Dijaki 1. g-razreda so v sredo, 20. 4. 2022, obiskali Čistilno napravo Lendava, v ponedeljek, 25. 4. 2022, pa so to storili še dijaki 1. e-, 1. f-, 2. c- in 2. k-razreda. Tam jih je sprejel direktor Miroslav Škalič, nato pa jim je Peter Balažek razložil postopek očiščevanja in jim predstavil ter razkazal prostore. Ogledali so si tudi laboratorij in spoznali pralnik zraka. Dijakom so med drugim povedali, da vodo dobivajo iz stanovanjskih hiš, Ilirije in delno tudi Leka.

Dijaki 1. d- in 1. k-razreda pa so v četrtek, 21. 4. 2022, obiskali podjetje Eko-Park. Tam jih je pozdravil direktor Jožef Gerenčer, Dušan Zver in Jure Gönc pa sta dijakom predstavila dejavnosti podjetja, kot so oskrba s pitno vodo, pogrebniške storitve, urejanje in vzdrževanje javnih površin in cest, zbiranje in odvoz odpadkov, in jim razkazala tamkajšnje prostore. Dijaki so si ogledali tudi, kako poteka ločevanje odpadkov.

Comments are closed.