Ogled Ceropa

V četrtek, 7. 9. 2017, je bil 1. f-razred na ogledu podjetja Cerop v Puconcih. Podjetje se ukvarja s sortiranjem in reciklažo raznih nenevarnih odpadkov. Dijaki so si ogledali halo, v kateri sortirajo embalažne odpadke. Videli so tudi recikliranje papirja, kompostnike, predelavo blata iz lesnega pepela in veliko odlagališče nepredelani odpadkov. Ugotovili so, da je prihodnost v reciklaži in ponovni uporabi odpadkov.

Comments are closed.